Kontakt

NÁVRAT – RDZO

Kráľová 540
96001 Zvolen

Mgr. Jakub Grančay – riaditeľ
e-mail: navrat540 [zavináč] gmail [bodka] com
tel.:+421 903 536 555

službukonajúci pracovník/sociálna pracovníčka
tel.: +421 903 533 061

číslo účtu: 6629716003/1111
IBAN:SK62 1111 0000 0066 2971 6003 BIC:UNCRSKBX