Kontakt

NÁVRAT – RDZO

Kráľová 540
96001 Zvolen

Mgr. Jakub Grančay – riaditeľ
e-mail: navrat540 [zavináč] gmail [bodka] com
tel.:+421 903 536 555

službukonajúci pracovník/sociálna pracovníčka
tel.: +421 903 533 061

číslo účtu: 6629716003/1111
IBAN:SK62 1111 0000 0066 2971 6003 BIC:UNCRSKBX

Vstupný formulár – povinné vyplniť najneskôr v deň nástupu:

online verzia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFP9iofX8H9qUylkYMSIH6mCyG36JfnZwNiqCQOwy6FEcsWQ/viewform

Vstupný formulár PDF verzia na stiahnutie. Po jej vypísaný Vás žiadame, aby ste nám ju odoslali na kontaktný e-mail: navrat540@gmail.com.

Dotazník bude slúžiť na dôkladnú prípravu nášho odborného tímu v práci s klientom pri jeho adaptačnom procese v našom centre.

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať priamo: