Po minuloročných dobrých skúsenostiach sa ďalšia skupina klientov NÁVRAT – resocializácia drogovo závislých osôb Zvolen – Kráľová zapojila v termíne 1. – 29. apríla 2016 do cyklického 20 hodinového finančného vzdelávania v rámci programu ŠRF – Rozumiem svojim peniazom vedeného lektorkou Ing. Beátou Bartošovou. Program sa uskutočnil vďaka podpore z projektu Škola rodinných financií (ŠRF), ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska.