Terénna akcia v Slovenskom raji

Každoročný splav rieky Hron nemohol chýbať ani v roku 2019

Na komunita cup 2019 sme boli mimoriadne úspešní. 

Absolvovali sme aj spoločnú terénnu akciu s našou spriaznenou komunitou Domova nádeje (Prešov), ktorá sa konala na vodnom diele Domaša

Na jeseň sme absolvovali dva výstupy. Prvý bol na Pustý hrad…

… a druhý na vrch Krížna vo Veľkej Fatre 

Pokračujeme aj vo zveľaďovaní nášho „domova“ a tvoríme si nový – krajší spoločenský priestor

 

 

Komunita 2018

Od 10.06.2018 do 12.06.2018 sme zorganizovali terénnu terapiu – Splav Hrona 2018. Okrem našej komunity sa jej zúčastnila aj komunita resocializačného strediska Nádej z Prešova.

 

Od 22.06.2018 do 24.06.2018 sa uskutočnil 16. ročník Komunita Cup-u a naše resocializačné stredisko bolo opäť súčasťou tohto medzinárodného stretnutia komunít. Dosiahli sme úspechy vo volejbale a vo vrhu guľou.

 

Boli sme aj na návšteve na OLÚP Predná Hora, kde sme po dlhšej dobe predstavili náš resocializačný program a povzbudili sme pacientov v liečbe drogovej závislosti.

18.08.2018 sme zorganizovali v našom resocializačnom stredisku pravidelné stretnutie rodičov a rodinných príslušníkov našich klientov – tzv. rodinná terapia. Sme veľmi vďačný, za účasť rodičov na rodinnej terapii.

Taktiež sme boli na vychádzke v Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Aktívne pracujeme na zveľaďovaní nášho hospodárskeho dvora – naši klienti vychovali malé kuriatka a pripravili ideálne podmienky pre chov zajacov 🙂